Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Obchody 73 rocznicy walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem

W dniu 16 marca delegacja członków naszego koła na zaproszenie Związku Kombatantów RP I BWP, brała udział w obchodach 73 Rocznicy Walk o Kołobrzeg  i Zaślubin Polski z Morzem. Główne obchody rozpoczęły się przy pomniku Zaślubin Polski z Morzem, gdzie złożono wiązanki kwiatów. Następnie na Cmentarzu Wojennym w Kołobrzegu odbyło się zgromadzenie patriotyczne z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, Kompanii Zespołu Szkół Morskich, grup rekonstrukcji historycznych, harcerzy oraz mieszkańców miasta. Tu również złożono wieńce i wiązanki kwiatów. W skład delegacji naszego koła wchodzili koledzy: Henryk Wojtynek, Andrzej Rauza, Leszek Och, Edward Krysiak i Zenon Szewczuk. Oto krótka fotorelacja z uroczystości.

Opublikowano Uroczystości | Skomentuj

Koledzy!

Serdecznie zapraszam na wspaniałą wycieczkę do LibanuTermin wycieczki: 20.05 – 28.05.2018 r. Szczególnie zapraszam tych, którzy pełnili służbę w misji pokojowej ONZ UNIFIL w Libanie wraz ze mną.

Zobacz pełny program wycieczki do Libanu

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
ppłk Ryszard Kaliński 604 209 961

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Przekaż 1% na SKMP ONZ

jedenprocent2

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Spotkanie z członkami Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

W dniu 14 marca Zarząd Koła spotkał się z członkami Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Prezesem Panem Profesorem Ryszardem Sobierajskim, Sekretarzem Generalnym Związku Panem Waldemarem Wojtanem oraz Skarbnikiem Panem Krzysztofem Adamczykiem. Zarząd koła zapoznał członków Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z głównymi zadaniami wynikającymi z planu pracy koła na rok 2018. Profesor Ryszard Sobierajski przedstawił główne przedsięwzięcia związku oraz możliwości dalszej współpracy między naszymi organizacjami. W trakcie spotkania Prezes Koła płk Adam Kulbiej wręczył Panu Profesorowi Ryszardowi Sobierajskiemu książkę „Żołnierze z Pomorza Zachodniego w Komisjach Rozjemczych i Misjach Pokojowych ONZ”. Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zebranie ogólne koła 03.03.2018 r.

W dniu 03.03.2018 r. odbyło się zebranie ogólne koła nr 19, na którym zarząd przedstawił zadania zrealizowane w roku 2017 oraz plan pracy na rok 2018. Szczególną uwagę zwrócono na udział szerszej rzeszy członków w przedsięwzięciach realizowanych przez koło. Prezes płk Adam Kulbiej podziękował kolegom angażującym się w pracy na rzecz koła.

Na zdjęciu od lewej strony: st. kpr. Andrzej Wadas, płk Adam Kulbiej, st. szer. Marian Dzięcioł

W trakcie zebrania przyjęliśmy w nasze szeregi dwóch nowych członków są to panowie: st.kpr Andrzej Wadas uczestnik misji w Iraku VI i X zmiana oraz misji w Afganistanie XII zmiana oraz pan Marian Dzięcioł uczestnik misji UNEF II w Egipcie, witamy w naszym kole. Termin następnego zebrania ustalono na 12 maj 2018 r.

Opublikowano Zebrania | Skomentuj

73 Rocznica Przełamania Wału Pomorskiego oraz Wyzwolenia Wałcza

 

W dniu 12.02.2018 na zaproszenie Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych  Więźniów Politycznych w Szczecinie delegacja naszego koła uczestniczyła w obchodach 73 rocznicy przełamania Wału Pomorskiego oraz wyzwolenia miasta Wałcz .

W drodze do Wałcza zatrzymaliśmy się w Mirosławcu gdzie złożono kwiaty pod Pomnikiem Ofiar Katastrofy CASY.

Następnie pojechaliśmy do Wałcza na spotkanie z Burmistrzem Miasta Panią Bogusławą Towalewską. Po spotkaniu z władzami miasta – organizatorem uroczystości, udaliśmy się na cmentarz wojenny w Wałczu gdzie odbyła się główna część uroczystości obchodów 73 rocznicy przełamania Wału Pomorskiego oraz wyzwolenia miasta Wałcz. Tam delegacja naszego koła złożyła kwiaty pod pamiątkowym obeliskiem.

W skład delegacji naszego koła wchodzili: koledzy Henryk Tomczak ( Prezes Koła ZKRP i BWP), Andrzej Habyk, Henryk Wojtynek, Leszek Och, Wiktor Pilecki oraz Zenon Szewczuk. Oto krótka fotorelacja.

Opublikowano Uroczystości | Skomentuj
  • No items.