Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Obchody Dnia Wojska Polskiego – Szczecin 14.08.2018 r.

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Szczecina oraz D-cy 12 Dywizji Zmechanizowanej dnia 14.08.2018 przy pomniku Czynu Polaków w Szczecinie odbyły się obchody Dnia Wojska Polskiego .

W w/w uroczystości uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ koła nr 19 w Szczecinie. Po uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie z D-cą 12 Dywizji Zmechanizowanej P. gen. bryg. Maciejem Jabłońskim oraz metropolitą Szczecińsko-Kamieńskim księdz. arcybiskupem Andrzejem Dzięgą.

Opublikowano Uroczystości | Skomentuj

Nasza Droga do Wolności – Szczecin 09.08.2018 r.

W stulecie odzyskania niepodległości w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie została otwarta wystawa „Nasza Droga do Wolności”. W otwarciu udział wzięli członkowie naszego Koła.

Opublikowano Uroczystości | Skomentuj

73 rocznica ustanowienia polskiej administracji w Szczecinie i Dzień Pionierów Miasta Szczecin 5.07.2018 r.

W dniu 5 lipca 2018 r. na Jasnych Błoniach w Szczecinie odbyły się obchody 73 rocznicy ustanowienia polskiej administracji w Szczecinie i Dzień Pionierów Miasta Szczecin.

Na zaproszenie Prezydenta Miasta Pana Piotra Krzystka w uroczystościach wzięła udział delegacja naszego koła. Wspólnie ze Związkiem Kombatantów RP i BWP złożyła kwiaty pod pomnikiem Czynu Polaków.

Uroczystości były okazją do wspólnego zdjęcia z nowym dowódcą 12 Dywizji Zmechanizowanej Panem Gen. Brygady Maciejem Jabłońskim.

Opublikowano Uroczystości | Skomentuj

Pozdrowienia z Libanu

Wszystkim koleżankom i kolegom, którzy pełnili pokojową służbę w ramach Sił Pokojowych ONZ UNIFIL w Libanie, najserdeczniejsze pozdrowienia oraz życzenia z okazji „Dnia Weterana” i „Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych” przesyłają z Bejrutu

kpr. rez. Barbara Kalińska i ppłk rez. Ryszard Kaliński.

Poniżej zdjęcia z wycieczki do Libanu. (zobacz program wycieczki)

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Mamy nową książkę „Szczecińscy Weterani Misji Pokojowych”

Na zebraniu koła w dniu 12 maja 2018 r. prof. dr hab. ppłk Grzegorz Ciechanowski – Członek Honorowy naszego koła przedstawił informację o wydaniu książki „Szczecińscy Weterani Misji Pokojowych” oraz możliwości jej nabycia, za co serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi.

Książkę można kupić w wydawnictwie Adam Marszałek pod adresem:
http://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/3892-szczecinscy-wetarani-misji-pokojowych-wspomnienia-relacje-refleksje.html

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj
  • No items.