Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku 2024!

DRODZY KOMBATANCI, KOLEŻANKI I KOLEDZY,

Święta Bożego Narodzenia to czas zadumy, atmosfery rodzinnej, czas spokoju, ale też i czas nadziei. Nadziei na sprawiedliwość, poszanowanie praw człowieka, pokój, czyli te wartości, które zawsze przyświecały pokojowym misjom ONZ i żołnierzom w nich uczestniczącym.

Drodzy Kombatanci i Weterani życzę Wam i Waszym bliskim wspólnego spędzenia tego świątecznego czasu w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku i dalszego umacniania przyświecających nam wartości, a w nadchodzącym Nowym Roku przede wszystkim dobrego zdrowia, spełnienia marzeń i planów oraz wszelkiej pomyślności.

Prezes koła nr 19 w Szczecinie
gen. bryg. Marek Ojrzanowski

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Spotkanie opłatkowe 16.12.2023 r.

W dniu 16 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe członków koła nr 19. W trakcie spotkania czterech naszych kolegów zostało wyróżnionych medalami „Za zasługi dla SKMP ONZ” nadanymi przez Zarząd Główny SKMP ONZ. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Na koniec spotkania Prezes koła Pan generał Marek Ojrzanowski złożył wszystkim życzenia świąteczno – noworoczne.

Opublikowano Zebrania | Skomentuj

Wręczyliśmy Certyfikat nadany przez Zarząd Główny SKMPONZ

W dniu 9 listopada prezes koła gen. Marek Ojrzanowski w towarzystwie zastępcy płk. Adama Kulbieja wręczył dyrektorowi Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr. hab. Tomaszowi Czapiewskiemu Certyfikat nadany przez Zarząd Główny SKMPONZ stanowiący wyraz uznania dla Instytutu za owocną długoletnią obopólna współpracę. W tym podniosłym wydarzeniu brał udział pracownik Instytutu prof. dr hab. Grzegorz Ciechanowski mający wielki wkład w tej współpracy i swoimi publikacjami naukowymi dotyczącymi działań i wysiłków żołnierzy polskich w misjach pokojowych ONZ podkreślający ich znaczenie dla utrzymania pokoju na świecie oraz utrwalania doświadczeń taktycznych i operacyjnych uzyskanych podczas służby na różnych kontynentach.

Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze, a dyrektor Instytutu prof. dr hab. Tomasz Czapiewski wyraził wdzięczność dla naszego Stowarzyszenia i Koła nr 19 oraz otwartość na dalszą współpracę mogącą przynieść wiele korzyści dla środowiska akademickiego stanowiąc równocześnie uznanie i szacunek dla kombatantów i weteranów Stowarzyszenia, jak i propagowanie ich dokonań wśród młodzieży i studentów.

Opublikowano Uroczystości | Skomentuj

Zebranie Koła – 4.11.2023 r.

4 listopada zgodnie z planem odbyło się kolejne zebranie członków naszego koła. Prowadzący zebranie prezes koła gen. bryg. Marek Ojrzanowski w punkcie pierwszym przedstawił zasady wręczenia Certyfikatu przez Zarząd Główny SKMPONZ dla Instytutu  Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Następnie została przedstawiona informacja o VI Krajowym Zjeździe Delegatów SKMPONZ odbytym w Warszawie w dn. 29 – 30 września, a w którym uczestniczyli jako delegaci prezes koła i skarbnik kol. Edward Modrykamień. Wyniki zjazdu były bardzo pożyteczne i stanowiły istotną wytyczną do dalszej pracy Stowarzyszenia. Kolejnym punktem było wręczenie legitymacji członkowskich nowym członkom koła w osobach kol. Bońkowski Antoni i kol. Biegasiewicz Mirosław oraz dyplomów okolicznościowych wystawionych przez Prezesa Zarządu Głównego kolegom: Urbanowicz Edward, Słowakiewicz Józef i Królikowski Zbigniew. Następnie omówiona została kwestia organizacji spotkania wigilijnego, przy szerokiej dyskusji uczestników zebrania skutkującej wybraniem najciekawszego wariantu.

Zebranie uświetniła mała wystawa osobistych pamiątek wojskowych związanych ze służbą i działalnością Prezesa koła gen. bryg. Marka Ojrzanowskiego stanowiących część zbioru znajdującego się w jego dyspozycji, która została przyjęta z dużym zainteresowaniem obecnych .

Opublikowano Zebrania | Skomentuj
  • No items.