Spotkanie – 18.09.2010 r.

Zgodnie z rocznym planem działania w dn.18.09.2010 o godz. 12.00 odbyło się w Klubie Garnizonowym zebranie ogólne Koła nr 19 SKMP ONZ w Szczecinie. Tematyką zebrania były: nowelizacja statutu Stowarzyszenia, zasady nadawania medalu pamiątkowego Stowarzyszenia, nowe zasady wniosków awansowych, problemy wynikające z okólnika ZG Stowarzyszenia z dn. 29.09.2010 oraz sprawy organizacyjne Kola nr 19.

Przed zebraniem zwiedziliśmy wystawę pt.?Misje pokojowe WP na świecie?, którą przygotował Pan Mirosław Borowski przy pomocy członków naszego Koła – Kazimierza Jankowskiego, Henryka Krukiewicza, Wojciecha Przygodzkiego oraz Mariana Wieczerzaka. Miłym akcentem zebrania było przyjęcie do naszego Stowarzyszenia Kol. Zbigniewa Królikowskiego ze Stargardu Szczecińskiego.

Ostatnim punktem Zebrania były sprawy organizacyjne dot. naszego grudniowego zebrania. Zdecydowaliśmy że będzie to zebranie na które zaprosimy nasze Rodziny oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych organizacji paramilitarnych oraz uczestników misji w Iraku i Afganistanie. Podkreślić należy że Zebranie przebiegło w miłej i twórczej atmosferze – za co Koleżankom i Kolegom dziękuję.

Już dzisiaj zapraszam na spotkanie w dn. 18.12.2010 – o godz. 12.00 – do Klubu Garnizonowego w Szczecinie.

Pozdrawiam. Prezes Koła nr 19 – płk Adam Kulbiej.