Bibliografia

Na tej stronie zamieszczamy listę publikacji poruszających tematykę misji pokojowych.

50-lecie Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Korei
Chritsian Birchmeier, Marceli Burdelski, Eugeniusz Jendraszczak

Misje pokojowe Wojska Polskiego 1953-1978
Władysław Kozaczuk
Warszawa 1978

Polska w operacjach pokojowych Operacje pokojowe ONZ
Jerzy Markowski
Warszawa 1994
Pokojowe misje Wojska Polskiego Bibliografia
Ministerstwo Obrony Narodowej Centralna Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ
Warszawa 2003
Żołnierze polscy w misjach i operacjach pokojowych poza granicami kraju w latach 1953?1989
Grzegorz Ciechanowski
Toruń 2007
Wojsko Polskie w misjach pokojowych w latach 1953-1990
Janusz Zuziak
Warszawa 2009
W błękitnym hełmie na Synaju i pod Hermonem
Jan Budziński
Warszawa 1975
216 dni pod błękitną flagą
Czesław Mitkowski
Warszawa 1976
W misji specjalnej
Bogdan Bartnikowski
Warszawa 1978
Polska Wojskowa Jednostka Specjalna w Doraźnych Siłach Zbrojnych ONZ na Bliskim Wschodzie
Stanisław Konieczny
Warszawa 1981
Polskie kontyngenty wojskowe w operacjach pokojowych 1990 – 1999
Grzegorz Ciechanowski
Toruń 2010
Bałkańska Pożoga Wojny i konflikty na Bałkanach w latach 1981 – 1999
Maciej Kuczyński
Warszawa 1999
Operacja Little Flower
Hubert Królikowski
Gdańsk 2002
Wojskowa Formacja Specjalna GROM im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej 1990 – 2000
Hubert Królikowski
Gdańsk 2001
Bałkański Syndrom 1991 – 1999
Maciej Kuczyński, Marian Ray-Ciemięga
Warszawa 2000
Polacy w służbie pokoju 1953 – 2003
Andrzej Zasieczny (red.)
2003
NATO peace support operations, Nordic – Polish Brigade in Bosnia – Herzegovina, beginning of the mission
Artur Bilski
Szczecin 2008
Operacja IFOR, wspólny wysiłek w Bośni
Piotr Piątkowski
Warszawa 1996
Widok na Sarajewo
Artur Bilski
Warszawa 2000
Rok w Bośni
Krzystof Motacki
Warszawa 2003
Grom.pl
Jarosław Rybak
Warszawa 2004
ORP Wodnik
Zbigniew Damski
Warszawa 1991
Album Polacy w Służbie Pokoju
OPERACJA „IRACKA WOLNOŚĆ”
Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy i pod patronatem MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
Akadamia Obrony Narodowej
TRUDNA STABILIZACJA
Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy i pod patronatem MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
Akadamia Obrony Narodowej
Zeszyty Naukowe, Irak 2003 – 2008. Misja dla pokoju.
Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy i pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej przez Akademię Obrony Narodowej 26 – 27 listopada 2008 roku, Nr 3A(72) Numer specjalny, Warszawa 2008
Akadamia Obrony Narodowej
GROM.PL 2 TAJNE OPERACJE polskich sił specjalnych
Jarosław Rybak
Warszawa 2009
GROM SIŁA I HONOR Z GENERAŁEM SŁAWOMIREM PETELICKIM ROZMAWIA MICHAŁ KOMAR
Kraków 2010
Broń masowego rażenia w Iraku, ocena i ewolucja zagrożenia
Paweł Durys, Piotr Pacholski
Toruń 2002
Operacje pokojowe na początku XXI wieku
Czesław Marcinkowski
Ministerstwo Obrony Narodowej 2004
AFGANISTAN MILITARNY I POZAMILITARNY WYMIAR STABILIZACJI.
Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 12 kwietnia 2007 r.

AKADEMIA OBRONY NARODOWEJ
Pod Lupą Newsweek. Afganistan po co nam ta wojna?
Grzegorz Indulski, Marek Kęskrawiec
Psy z Karbali Dziesięć razy Irak
Marcin Górka, Adam Zadworny
Szczecin 2009
Na ostrzu miecza stoją nasze sprawy
A. Aksamitowski
Szczecin 2012
18 mgnień tropiku. Wojsko polskie w Kambodży 1992-1993
praca zbiorowa
2019

Możliwość komentowania jest wyłączona.