Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Współpraca z Uniwersytetem Szczecińskim

Nasze koło aktywnie współpracuje z Uniwersytetem Szczecińskim, szczególnie zaś z Instytutem Politologii i Europeistyki Wydziału Humanistycznego tej uczelni. W instytucie funkcjonuje Zakład Operacji Pokojowych i Reagowania Kryzysowego, kierowany przez naszego kolegę dr. hab. Grzegorza Ciechanowskiego, prof. US. To jedna z niewielu tak wyspecjalizowanych komórek naukowych zajmujących się ważnym dla nas tematem. Nasza współpraca to między innymi wizyty na uniwersytecie, czy wydana w maju 2018 roku książka „Szczecińscy weterani misji pokojowych”, gdzie znalazły się wywiady studentów kierunku Bezpieczeństwo Narodowe przeprowadzone z członkami naszego koła. Biorąc powyższe pod uwagę, dyrektor IPiE prof. dr hab. Janusz Ruszkowski podpisał z prezesem naszego koła płk. Adamem Kulbiejem oficjalny dokument o współpracy.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Mamy nową książkę „Szczecińscy Weterani Misji Pokojowych”

Na zebraniu koła w dniu 12 maja 2018 r. prof. dr hab. ppłk Grzegorz Ciechanowski – Członek Honorowy naszego koła przedstawił informację o wydaniu książki „Szczecińscy Weterani Misji Pokojowych” oraz możliwości jej nabycia, za co serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi.

Książkę można kupić w wydawnictwie Adam Marszałek pod adresem:
http://marszalek.com.pl/sklep/pl/glowna/3892-szczecinscy-wetarani-misji-pokojowych-wspomnienia-relacje-refleksje.html

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zebranie ogólne koła – 12.05.2018 r.

W dniu 12 maja 2018 r. w Klubie 12 Dywizji Zmechanizowanej odbyło się zebranie ogólne koła nr 19.

W trakcie zebrania Prezes płk Adam Kulbiej wręczył legitymację członkowską koledze Marianowi Dzięciołowi, uczestnikowi misji UNEF II w Egipcie.

Dwaj nasi koledzy zostali odznaczeni medalami Za Zasługi dla SKMP ONZ, są to koledzy Edward Krysiak i Leszek Och.

Prof. dr hab. ppłk Grzegorz Ciechanowski przedstawił informację o współpracy naszego koła z Uniwersytetem Szczecińskim i wydaniu książki „Szczecińscy Weterani Misji Pokojowych” wręczając jeden z pierwszych egzemplarzy Prezesowi płk. Adamowi Kulbiejowi.

Sekretarz koła poinformował o Centralnych Obchodach Dnia Weterana w Kielcach oraz zjeździe uczestników misji UNEF II z Egiptu w Warszawie.

Koledzy Leszek Och i Ryszard Patyk podzielili się wrażeniami ze spotkania koleżeńskiego w Bydgoszczy, podkreślając wspaniałą atmosferę towarzyszącą spotkaniu.

Kolega Henryk Tomczak przedstawił informacje na temat współpracy ze Związkiem Kombatantów RP i BWP.

Opublikowano Zebrania | Skomentuj

73 rocznica zakończenia II Wojny Światowej

W dniu 8.05.2018 r. na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie u stóp Pomnika Braterstwa Broni, odbyły się obchody 73 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej.

Na zaproszenie Prezydenta Szczecina, Pana Piotra Krzystka w obchodach wzięła udział delegacja naszego koła.

Opublikowano Uroczystości | Skomentuj
  • No items.