Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Zebranie Koła – 4.11.2023 r.

4 listopada zgodnie z planem odbyło się kolejne zebranie członków naszego koła. Prowadzący zebranie prezes koła gen. bryg. Marek Ojrzanowski w punkcie pierwszym przedstawił zasady wręczenia Certyfikatu przez Zarząd Główny SKMPONZ dla Instytutu  Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Następnie została przedstawiona informacja o VI Krajowym Zjeździe Delegatów SKMPONZ odbytym w Warszawie w dn. 29 – 30 września, a w którym uczestniczyli jako delegaci prezes koła i skarbnik kol. Edward Modrykamień. Wyniki zjazdu były bardzo pożyteczne i stanowiły istotną wytyczną do dalszej pracy Stowarzyszenia. Kolejnym punktem było wręczenie legitymacji członkowskich nowym członkom koła w osobach kol. Bońkowski Antoni i kol. Biegasiewicz Mirosław oraz dyplomów okolicznościowych wystawionych przez Prezesa Zarządu Głównego kolegom: Urbanowicz Edward, Słowakiewicz Józef i Królikowski Zbigniew. Następnie omówiona została kwestia organizacji spotkania wigilijnego, przy szerokiej dyskusji uczestników zebrania skutkującej wybraniem najciekawszego wariantu.

Zebranie uświetniła mała wystawa osobistych pamiątek wojskowych związanych ze służbą i działalnością Prezesa koła gen. bryg. Marka Ojrzanowskiego stanowiących część zbioru znajdującego się w jego dyspozycji, która została przyjęta z dużym zainteresowaniem obecnych .

Opublikowano Zebrania | Skomentuj

Spoczywajcie w pokoju

Członkowie naszego koła, koledzy Zbigniew Królikowski, Edward Modrykamień, Marek Nadolski i Jan Biba odwiedzili cmentarze w Szczecinie, Stargardzie, Barlinku, Gryfinie i Policach gdzie zapalili znicze na grobach naszych zmarłych kolegów.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

VI Krajowy Zjazd Delegatów SKMP ONZ

Koleżanki i Koledzy,
W dn. 29 – 30 września br. uczestniczyłem wraz naszym skarbnikiem kol. Edwardem Modrykamień w VI Krajowym Zjeździe Delegatów SKMPONZ odbytym w Warszawie.
Celem Zjazdu było podsumowanie działalności Zarządu Głównego oraz w ogólnym aspekcie całości Stowarzyszenia. Określono również „Program i główne kierunki działalności Stowarzyszenia na lata 2023 – 2027” oraz dokonano wyboru nowych władz naczelnych Stowarzyszenia. W ramach Zjazdu miały miejsce wymiana doświadczeń i poglądów na różne aspekty działalności Stowarzyszenia i poszczególnych kół, czemu towarzyszyła intensywna i merytoryczna dyskusja. Ustępującemu Zarządowi Głównemu udzielono absolutorium i wybrano nowych członków władz na kolejną kadencję. Prezesem Prezydium Zarządu Głównego został ponownie kol. gen. dr Stanisław Woźniak, co zostało przyjęte przez delegatów z zadowoleniem, gdyż unikalne doświadczenie i dorobek gen. Woźniaka procentować będą w bieżącej działalności Stowarzyszenia podczas kolejnych lat.
Zjazd odbywany był w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym KZRS i był bardzo sprawnie prowadzony przez przewodniczącego obrad kol. Waldemara Wojtana, przy pełnym zabezpieczeniu technicznym sali obrad i logistycznym dla wszystkich 74 delegatów przybyłych z całego kraju.

Była to również doskonała okazja do rozmów i wymiany doświadczeń z kolegami i towarzyszami broni z odległych już w czasie wspólnych działań podczas różnych misji pokojowych i stabilizacyjnych.

Prezes gen. bryg. Marek Ojrzanowski

Opublikowano Zebrania | Skomentuj

Zebranie 2.09.2023 r.

W dniu 2.09.2023 r. odbyło się zebranie członków koła nr 19. W trakcie zebrania Prezes koła Pan Generał Marek Ojrzanowski wręczył legitymację członkowską koledze Piotrowi Motylińskiemu. Poruszono bieżące sprawy koła, omówiono także udział  członków koła w obchodach „Dnia Weterana” organizowanych w Szczecinie.

Opublikowano Zebrania | Skomentuj
  • No items.