Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Zebranie 2.09.2023 r.

W dniu 2.09.2023 r. odbyło się zebranie członków koła nr 19. W trakcie zebrania Prezes koła Pan Generał Marek Ojrzanowski wręczył legitymację członkowską koledze Piotrowi Motylińskiemu. Poruszono bieżące sprawy koła, omówiono także udział  członków koła w obchodach „Dnia Weterana” organizowanych w Szczecinie.

Opublikowano Zebrania | Skomentuj

Żołnierski Apel

Drodzy Kombatanci, Koledzy,
Zachęcam gorąco do zapoznania się z Apelem Żołnierskim wydanym przez główne organizacje zrzeszające byłych żołnierzy, weteranów i kombatantów z okazji zbliżających się wyborów do najwyższych władz państwowych. Nie trzeba nikogo z nas przekonywać, że będzie to wydarzenie przełomowe decydujące o naszej przyszłości. Pamiętajmy, że jesteśmy żołnierzami, teraz już w rezerwie i w stanie spoczynku, natomiast wartości, jakie przestrzegamy zawarte są w słowach przysięgi wojskowej, która wszyscy składaliśmy. Partie i ich szefowie zmieniają się i odchodzą, Ojczyzna zaś jest jedna i pozostaje. My, żołnierze i kombatanci służymy Ojczyźnie i jej wartościom zawarowanymi w Konstytucji. Naszym największym obowiązkiem i honorem jest im służyć i bronić ich nienaruszalności.

Prezes Koła nr 19
gen. bryg. Marek Ojrzanowski

Pobierz Żołnierski Apel

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Dzień Weterana w Szczecinie 3.06.2023 r.

Wystąpienie prezesa koła gen. bryg. Marka Ojrzanowskiego podczas uroczystości obchodów Dnia Weterana Działań poza Granicami Kraju w dn. 3.maja 2023 roku.

Szanowny Panie Wojewodo, Drodzy Weterani, Szanowni zebrani,
Już od wielu lat corocznie uroczyście obchodzimy Dzień Weterana Działań
Poza Granicami Kraju podkreślając tym samym nasze uznanie i szacunek dla
tych, którzy w imieniu naszej Ojczyzny kierowani byli na najtrudniejsze miejsca
praktycznie na wszystkich kontynentach przeciwstawiając się zaistniałym
zagrożeniom i niosąc pomoc poszkodowanym i bezbronnym. We wszystkich
przypadkach stawka zawsze była najwyższa, gdyż na szali położone było
zdrowie i życie ludzkie.
Począwszy od pierwszej misji polskich żołnierzy w ONZ nadzorujących
utrzymanie pokoju w Korei w 1953 roku, poprzez kolejne udziały żołnierzy w
błękitnych beretach, aż do misji współczesnych, również w działaniach pod
egidą Unii Europejskiej i koalicjach państw sprzymierzonych, wraz z akcjami
kontyngentów Policji, Straży Granicznej i innych funkcjonariuszy państwowych
oraz uczestnikami grup ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej, wszędzie
poniesiony wysiłek przynosił wymierne efekty, przyczyniał się do przywrócenia
i utrzymania bezpieczeństwa i zyskiwał najwyższe uznanie i szacunek lokalnych
społeczności, kierowniczych gremiów organizacji międzynarodowych i
szerokiej opinii publicznej.
Wysiłek ten niejednokrotnie miał swoją cenę: wielu spośród naszych
kolegów i towarzyszy broni na zagranicznych misjach zapłaciło najwyższą cenę,
wielu zostało rannych i utraciło zdrowie. Im należą się szczególne wyrazy
wdzięczności, o nich nigdy nie zapomnimy.
Drodzy Weterani,
Chciałbym złożyć Wam wszystkim, w tym szczególnie stojącym tu przed
nami przedstawicielom różnych formacji mundurowych, wyrazy gorącego
podziękowania za Waszą pełną poświecenia służbę na rzecz niesienia pomocy
okrutnie doświadczonym przez los i poszkodowanym, życzyć Wam dobrego
zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz jak najczęstszych okazji do wspólnych
spotkań i świętowania.
Chciałbym również serdecznie podziękować władzom wojewódzkim, w
tym szczególnie Panu Wojewodzie za zorganizowanie dzisiejszej uroczystości,
która jest przykładem szacunku i pamięci dla nas wszystkich.
Dziękuję za uwagę.

Opublikowano Uroczystości | Skomentuj

Zebranie – 13 maja 2023 r.

W dniu 13 maja w Klubie 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej odbyło się zebranie członków koła nr 19. Na wstępie Pan generał Marek Ojrzanowski zaprosił przybyłych na zebranie do zwiedzenia wystawy poświęconej 150 rocznicy urodzin Generała Józefa Hallera, przygotowanej przez Pana Mirosława Borowskiego.

Wybrano delegatów na VI Krajowy Zjazd SKMP ONZ, koło nasze reprezentować  będą Prezes koła gen. bryg. Marek Ojrzanowski oraz Skarbnik koła Edward Modrykamień.

Omówiono udział członków koła w uroczystościach z okazji „Dnia Weterana” organizowanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego na Wałach Chrobrego w Szczecinie w dniu 3 czerwca 2023r.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj
  • No items.