Kontakt

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Zarząd Koła Nr 19
70-393 Szczecin, ul. Wawrzyniaka 5
http://skmponz.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny:
Prezes Adam Kulbiej -tel: 508 422 961
Sekretarz Jan Biba – tel: 605 648 997

Możliwość komentowania jest wyłączona.