PKW CZAD

Misja Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Czadu

I  etap  misji ? przygotowanie logistyczne

Udział SZ RP w operacji Unii Europejskiej w Czadzie, stał się przede wszystkim wyzwaniem i sprawdzianem dla logistyki polegającym na stworzeniu odpowiednich warunków bytowych oraz funkcjonowania dla wojsk przy całkowitym braku lokalnej infrastruktury. Bazy przeznaczone do rozmieszczenia wojsk EUFOR nie posiadały żadnej infrastruktury, poza pasami startowymi. W kwietniu 2008 r. w rejon misji przemieszczona została do Czadu t