Spotkanie – 19.02.2011 r.


W dniu19 lutego w Klubie Garnizonowym w Szczecinie odbyło się zebranie Koła nr 19 SKMP ONZ, na którym były przedstawione dokonania organizacyjne w minionym roku oraz cele i zadania na rok bieżący. Wręczone zostały medale ?Za zasługi dla SKMP ONZ? trzem kolegom nieobecnym na grudniowym zebraniu.

Miłym akcentem było przyjęcie na nowego członka naszego Koła Pana ppłk Romana Olszewskiego – uczestnika misji UNEF II w Egipcie – w dniach 13 .12 1975 r. -17.06.1976 r. Dyskutując ustaliliśmy program majowego (28 maj) zebrania, które będzie jak w ubiegłym roku w formie rodzinnego pikniku na obiekcie Strzelnicy Garnizonowej przy ulicy Łukasińskiego. Zebranie skierowało podziękowanie dla Roberta i Tomka – synów członka naszego Koła Janka Biby za perfekcyjne prowadzenie naszej strony internetowej.

Pan ppłk dr Grzegorz Ciechanowski przedstawił wizję współpracy ?misjonarzy? naszego koła ze studentami Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy są zainteresowani historią udziału żołnierzy WP w misjach pokojowych ONZ na świecie – w kontekście możliwości wykorzystania tej tematyki do prac magisterskich. Na zakończenie ponowione zostało zaproszenie na majowe zebranie naszego koła.

Prezes Zarządu Koła nr 19 płk Adam Kulbiej

Zobacz fotorelację ze spotkania


Foto: Tomasz Biba