Majówka w Szczecinie 24 maja 2018 r.

Na zaproszenie Organizacji Kombatanckich i Osób Represjonowanych delegacja naszego koła uczestniczyła w majówce z okazji Święta Konstytucji 3-go Maja. Jednym z punków programu spotkania było posadzenie dębu upamiętniającego 100 lecie odzyskania niepodległości. W części rekreacyjnej były konkursy piosenki patriotycznej, zręcznościowy oraz wspólna zabawa i biesiada.

Nasze koło reprezentowali Pani Krystyna Borsa oraz Panowie: Henryk Wojtynek, Henryk Tomczak i Zenon Szewczuk.